הנהלת חשבונות לעסקים קטנים – המדריך השלם

 

 1. רקע

אינני מנהל חשבונות, אך שנים אני מנהל עסק קטן ובשלב מסוים התחלתי לעשות הנהלת חשבונות שלי ושל אשתי. גיליתי כי הפחד מפני שלטונות המס אינו מוצדק וגיליתי דבר חשוב מאוד לכל בעל עסק קטן, העברת החומר למנהל חשבונות וההתחמקות מעיסוק שוטף בהוצאות ובהכנסות, גרמו לי לחוסר מיצוי הפוטנציאל הכלכלי בעסק, ברגע שהתחלתי לבצע את הנהלת החשבונות בעצמי, החיבור לעסק ומודעות מצב גרמו לצמיחה ושגשוג ולרווחים גבוהים יותר ואז החלטתי לפתח תוכנה שתהיה ידידותית ותאפשר לכל בעל עסק להשתחרר ממנהל החשבונות.

 

 1. מושגים בהנהלת חשבונות לעסקים קטנים:
 2. עוסק זעיר/פטור
 3. עוסק מורשה
 4. אישור ניהול ספרים
 5. אישור ניכוי מס במקור
 6. עבודה מהבית
 7. הוצאות מוכרות
 8. הפקת מסמכים ללקוחות
 9. תקופת דיווח
 10. מקדמות מס הכנסה
 11. דו"ח מע"מ תקופתי
 12. תיק ניכויים
 13. תשלומי ביטוח לאומי
 14. דו"ח שנתי
 15. פתיחת עסק בישראל:
 16. עוסק מורשה או עוסק פטור הנו ביטוי המופיע בחוק מע"מ ורלוונטי למע"מ, במס הכנסה העוסק נקרא עצמאי "נישום" ואילו בביטוח לאומי עצמאי "מבוטח".
 17. השלב הראשון בפתיחת עסק הוא פתיחת תיק במע"מ, ניתן לגשת לסניף הקרוב למקום המגורים, למלא טופס רישום לצרכי מס ערך מוסף (טופס 821), כמו כן נדרש להצטייד בצילום תעודת זהות, חוזה שכירות למשרד/בית (במידה ויש) ופרטי חשבון בנק (צילום צ'ק)
 18. השלב השני הנו פתיחת תיק במס הכנסה, באמצעות טופס 5329, משרדי מס הכנסה בד"כ סמוכים למשרדי מע"מ
 19. פתיחת תיק בביטוח לאומי, באמצעות טופס דין וחשבון רב שנתי של ביטוח לאומי.

 20. הסבר המושגים:
 21. עוסק זעיר/פטור – עוסק פטור, הוא עסק שפטור מגביית מע"מ ואינו יכול להזדכות על מע"מ בהוצאות שלו, זהו עסק שמחזור העסקאות שלו אינו עולה על 79,482 ₪ לשנה (מעודכן לשנת 2015), עוסק זה אינו נדרש להוציא חשבונית מס אלא קבלה בלבד.
 22. עוסק מורשה – סוג העסק הנפוץ ביותר בישראל, מספר עוסק מורשה הוא תעודת הזהות של בעל העסק.
 23. אישור ניהול ספרים – זהו אישור שמס הכנסה מנפיק לכל עסק, כאשר מתבצעת עבודה עבור חברה/עמותה, מחובתה לבקש מהעוסק אישור ניהול ספרים.
 24. אישור ניכוי מס במקור – כתלות בגודל המחזורים של העסק, מס הכנסה דורש מקדמות במהלך שנת המס, כאשר בדו"ח השנתי מתבצע חישוב מדויק וכתוצאה מכך, נדרש העסק לשלם או שהוא מקבל חזרה את ההפרשים. בעסקים חדשים או עם מחזור קטן, ניתן פטור מניכוי מס במקור. חברות/עמותות נדרשות לנכות מס במקור, לשם כך יבקשו מהעסק אישור זה.
 25. עבודה מהבית – מקום העסק יכול להיות מהבית הפרטי של בעל העסק, במקרה כזה חלק מההוצאות מוכרות, למשל ארנונה, חשמל, שכ"ד וכד' על החלק היחסי שמשמש כמשרד של העסק. את חישוב החלק היחסי ניתן לעשות ע"פ חלוקה של החדר המשמש לעסק חלקי מספר החדרים בבית, או חלוקה של השטח, נהוג בד"כ להכיר ב 20% או 25% מההוצאות המוכרות.
 26. הוצאות מוכרות – הוצאות מוכרות הן הוצאות שמטרתן להגדיל את ההכנסה של העסק, בהוצאות מוכרות למע"מ, יקוזז המע"מ בדו"ח התקופתי, הוצאות מוכרות למס הכנסה יחושבו בדו"ח השנתי
 27. הפקת מסמכים ללקוחות – הצעת מחיר, הזמנה, תעודת משלוח, חשבונית עסקה, חשבונית מס קבלה, כל אלו הם מסמכים שהעוסק נדרש להפיק עבור לקוחותיו בהתאם לתהליך העבודה והתמורה המתקבלת.
 28. תקופת דיווח – בהתאם לגובה המחזור לשנה, כך תקופת הדיווח, עד ל1.5 מיליון ₪, תקופת הדיווח היא דו חודשי (אחת לחודשיים) ותתבצע עד ה-15 לחודש שאחרי (עבור תקופת דיווח ינואר פברואר, יתבצע הדיווח בין ה-1 ועד ה-15 למרץ), מעל 1.5 מיליון ₪ יתבצע הדיווח באופן חודשי.
 29. מקדמות מס הכנסה – בהתאם לתקופת הדיווח ובמידה ונקבע אחוז מקדמות שאינו 0, יחושבו המקדמות ע"פ ההכנסות בקיזוז מע"מ, כפול אחוז המקדמות.
 30. דו"ח מע"מ – בהתאם לתקופת הדיווח, נדרש לשלם את המע"מ שגבינו במסגרת ההכנסות בקיזוז המע"מ מתוך ההוצאות המוכרות.
 31. תיק ניכויים – כאשר נרצה להפוך למעביד ולהעסיק עובדים, נדרש לפתוח תיק ניכויים שבאמצעותו נעביר את התשלום למס הכנסה ולביטוח לאומי, עבור העובדים שלנו.
 32. תשלומי ביטוח לאומי לעצמאים – ישנו חישוב המחולק ל2 חלקים, ביטוח לאומי וביטוח בריאות שנקבע ע"פ גובה ההכנסה עד הסכום המקסימאלי.
 33. דו"ח שנתי – דו"ח למס הכנסה בו מתבצע החישוב של המקדמות במידה והיו במהלך השנה אל מול הרווחים של העסק, במידה והמקדמות היו נמוכות מהרווחים החייבים במס, נדרש לשלם את ההפרשים, במידה והמקדמות היו עודפות, נקבל החזר ממס הכנסה.