מדוע חשוב לרשום כל הוצאה והוצאה בעסק?

התשובה לכך פשוטה!

 חשובה מאד מאד!!!

בכדי להבין למה, נציג זאת במספרים.

נניח עסק פשוט, שמחזור הכנסותיו הן 10,000 ש"ח בחודש.

מכאן שיש לשלם על ההכנסה 1,700 ש"ח מע"מ באותו החודש.

במידה ולעסק אין שום הוצאות אזי: בעל העסק ישלם למע"מ 1,700 ש"ח, יכיר בהכנסה של 10K וישלם על כך מס של בערך 1,000 ש"ח

במידה ובעל העסק היה רושם את ההוצאות, נניח 3,000 ש"ח לפני מע"מ באותו החודש, התמונה היתה נראת כך:

למע"מ יש לשלם אחרי קיזוז 1,190 ש"ח.

הרווח של העסק לאותו החודש יסתכם ב 7,000 ש"ח 

ועל כך נשלם בערך 500 ש"ח למס הכנסה

גם בביטוח לאומי הסכום לתשלום ירד בצורה ניכרת.

 כמו שראינו ההבדלים מאד משמעותיים ומסתכמים במאות אם לא באלפי שקלים לחודש.

זאת רק טעימה קטנה, במקרה של איבוד הוצאות רבות כגון, דלק, משרדיות  וקניות סחורה אשר לא קיבלנו את החשבוניות בגינן המצב יכול להיות בעייתי ודרמטי ולהביא לבעיה תזרימית קשה בעסק.

איבוד ואי רישום הוצאות וקיזוז מע"מ משפיע ישר על הכיס בצורה ניכרת.

בעל עסק חייב להיות עם היד על הדופק ולהשיג כל חשבונית ששילם עליה מכספו על מנת לקזז את המע"מ תשומות שלו מול מע"מ העסקאות שלו.

כמו כן, בגין אותם חשבוניות הוא יקטין כמו שראינו למעלה את התשלומים שלו למוסדות השונים.

הדרך הטובה ביותר לאיסוף החשבוניות ומבלי להחסיר אותן מהמערכת של העסק, היא לעבוד עם המערכת של סמארטבי המאפשרת רישום מיידי של ההוצאות בזמן אמת בכל רגע ומכל מקום דרך המחשב או הסמארטפון.