בנק, אחד המוסדות הלא נעימים שאנו מכירים אשר גובים מאיתנו עמלות מיותרות מצד אחד ושירות לקוי מהצד השני.

אך בכל זאת ניתן לעשות משהו בתחום העמלות, אפשר להוריד את העמלות למינימום לעסקים אשר מחזורם נמוך מ- 5 מיליון ש"ח,(בהמשך מצורף דוגמא למכתב לבנק).

אם מחזור העסק צפוי להיות נמוך מ-5 מליון ניתן לקבל עמלות של עוסק קטן (לפי לשון החוק) ובכך לשלם בסביבות 18 ש"ח לחודש על עמלות.

מותר ואף רצוי להתווכח על גובה העמלות אחרי אישור עוסק קטן, לבנק אין אינטרס להוריד עוד את העמלות ולכן נדרש לדון איתו על כך מידי שנה, רוב ההטבות/הנחות ניתנות לשנה בלבד.

זכרו בנק הינו כמו כל ספק אחר ויש לדון מולו על המחיר אותו אנו משלמים מידי פעם, אך אין להרוס יחסים עם הבנק, הבנק ימשיך ללוות את עסקכם לאורך השנים ויחסים טובים הינם מפתח לקבלת אשראי וכדומה.

 

 

 

להלן דוגמא למכתב שיש לתת לבנק לטובת קבלת ההטבה לעוסק קטן, יתכן ורואה החשבון שלכם ימציא מכתב זה.

או במידה ומדובר בעוסק ללא רואה חשבון יש לרשום ולחתום בחותמת העסק והעוסק.

 

20 בדצמבר 2015

 

לכבוד

­­­­­­­­­­­­­­­­­סמארטבי  "והשם המלא" ח.פ. 555555555

 

א.נ.,

 

הנדון:   מחזור הכנסות לשנת 2015

 

הריני לדווח כי בהתאם לספרי הנהלת החשבונות של חברתי (אשר טרם בוקרו) מחזור הכנסות החברה בשנת 2015 צפוי להיות  נמוך מ – 5 מיליון שקל חדש כולל מע"מ.

אשמח לעמוד לרשותכם במתן פרטים נוספים.